پشتیبانی ایام عید
09353522756 - 09353778083

LDNIO


شارژر فندکی  با 1 درگاه USB مارک  LDNIO DL-C17 Sale

شارژر فندکی با 1 درگاه USB مارک LDNIO DL-C17

9,900 تومان16,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: در گذشته عموم مردم با یک بار شارژ کردن گوشی خود تا روز ها..

شارژر فندکی  با 2 درگاه USB مارک  LDNIO DL-C21 شارژر فندکی  با 2 درگاه USB مارک  LDNIO DL-C21 Sale

شارژر فندکی با 2 درگاه USB مارک LDNIO DL-C21

11,900 تومان21,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: در گذشته عموم مردم با یک بار شارژ کردن گوشی خود تا روز ها..

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C12 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C12 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C12 با کابل میکرو یو اس بی

14,500 تومان20,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: در گذشته عموم مردم با یک بار شارژ کردن گوشی خود تا روز ها..

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C17 با کابل لایتینگ شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C17 با کابل لایتینگ Sale

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C17 با کابل لایتینگ

14,900 تومان21,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: در گذشته عموم مردم با یک بار شارژ کردن گوشی خود تا روز ها..

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C17 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C17 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C17 با کابل میکرو یو اس بی

14,500 تومان20,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: در گذشته عموم مردم با یک بار شارژ کردن گوشی خود تا روز ها..

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C211 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C211 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 1 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C211 با کابل میکرو یو اس بی

14,500 تومان20,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: در گذشته عموم مردم با یک بار شارژ کردن گوشی خود تا روز ها..

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C301 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C301 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C301 با کابل میکرو یو اس بی

26,900 تومان38,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO C301 توانایی شارژ گوشی و تبلت را د..

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C331 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C331 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C331 با کابل میکرو یو اس بی

26,900 تومان38,000 تومان

معرفی اجمالی محصول:شارژر فندکی LDNIO C331 توانایی شارژ گوشی و تبلت را دارا ..

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C332 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C332 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو C332 با کابل میکرو یو اس بی

16,900 تومان38,000 تومان

معرفی اجمالی محصول:شارژر فندکی LDNIO C332 توانایی شارژ گوشی و تبلت را دارا ..

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو CM10 شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو CM10 Sale

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو CM10

26,900 تومان45,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO CM10 توانایی شارژ گوشی و تبلت را دارا ب..

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-219 با کابل لایتینگ آیفون شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-219 با کابل لایتینگ آیفون Sale

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-219 با کابل لایتینگ آیفون

21,900 تومان35,000 تومان

معرفی اجمالی محصول:شارژر فندکی LDNIO DL-219  توانایی شارژ دو گوشی و تب..

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-C22 با کابل لایتینگ آیفون شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-C22 با کابل لایتینگ آیفون Sale

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-C22 با کابل لایتینگ آیفون

21,900 تومان25,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C22  توانایی شارژ گوشی و تبلت را دار..

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-C22 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-C22 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت LDNIO الدینیو DL-C22 با کابل میکرو یو اس بی

19,900 تومان24,500 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C22  توانایی شارژ گوشی و تبلت را دار..

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C302 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C302 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C302 با کابل میکرو یو اس بی

29,500 تومان40,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO C302  توانایی شارژ گوشی و تبلت را ..

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C303 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C303 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C303 با کابل میکرو یو اس بی

26,900 تومان37,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO C303  توانایی شارژ گوشی و تبلت را ..

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C401 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C401 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO C401 با کابل میکرو یو اس بی

29,800 تومان40,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO C401  توانایی شارژ گوشی و تبلت را ..

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C28 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C28 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C28 با کابل میکرو یو اس بی

19,500 تومان40,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C28توانایی شارژ گوشی و تبلت را دارا ..

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C29 با کابل لایتینگ شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C29 با کابل لایتینگ Sale

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C29 با کابل لایتینگ

24,900 تومان34,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C29  توانایی شارژ گوشی و ت..

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C29 با کابل میکرو یو اس بی شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C29 با کابل میکرو یو اس بی Sale

شارژر فندکی 2 پورت الدینیو مدل LDNIO DL-C29 با کابل میکرو یو اس بی

24,500 تومان33,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C29  توانایی شارژ گوشی و ت..

شارژر فندکی 3 پورت LDNIO الدینیو DL-C50 با کابل لایتینگ آیفون شارژر فندکی 3 پورت LDNIO الدینیو DL-C50 با کابل لایتینگ آیفون Sale

شارژر فندکی 3 پورت LDNIO الدینیو DL-C50 با کابل لایتینگ آیفون

29,000 تومان39,500 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C50  توانایی شارژ گوشی و تبلت را دار..

شارژر فندکی 3 پورت LDNIO الدینیو DL-C50 با کابل میکرو یو اس ابی شارژر فندکی 3 پورت LDNIO الدینیو DL-C50 با کابل میکرو یو اس ابی Sale

شارژر فندکی 3 پورت LDNIO الدینیو DL-C50 با کابل میکرو یو اس ابی

28,500 تومان39,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C50  توانایی شارژ گوشی و تبلت را دار..

شارژر فندکی دو پورت LDNIO DL-C29 شارژر فندکی دو پورت LDNIO DL-C29 Sale

شارژر فندکی دو پورت LDNIO DL-C29

18,900 تومان28,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: شارژر فندکی LDNIO DL-C29  توانایی شارژ گوشی و تبلت را دار..

شارژر فندکی فست شارژ 4 پورت 7 آمپر Qualcomm الدینیو LDNIO C701Q شارژر فندکی فست شارژ 4 پورت 7 آمپر Qualcomm الدینیو LDNIO C701Q Sale

شارژر فندکی فست شارژ 4 پورت 7 آمپر Qualcomm الدینیو LDNIO C701Q

39,500 تومان80,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: پس از شارژرهای اصلی برندهای گوشی، الدینیو برندی است ک..

هاب 4 پورت یو اس بی الدینیو LDNIO H1 هاب 4 پورت یو اس بی الدینیو LDNIO H1 Sale

هاب 4 پورت یو اس بی الدینیو LDNIO H1

19,900 تومان25,000 تومان

معرفی اجمالی محصول: هاب LDNIO H1 دارای 4 ورودی USB است که به طور همزمان از ..

نمایش 25 تا 48 از 66 (3 صفحه)