شبکه های اجتماعی مَستر کالا

 اینستاگرام instagram


آیدی:    masterkala              لینک:    https://instagram.com/_u/masterkala

 

 فیس بوک Facebook

صفحه مَسترکالا در فیس بوک:         لینک :https://www.facebook.com/masterkalastore

 

 ایمیل Email

ایمیل پشتیبانی و بخش فروش:                                          info@masterkala.com

پشتیبانی 24 ساعته :                                                     info.masterkala@gmail.com