مستر کالایی گرامی از همراهی شما سپاسگذاریم. زمان بازی به اتمام رسیده است. در چند روز آینده با نفرات اول تا سوم تماس گرفته خواهد شد و برای تحویل جایزه هماهنگی انجام میشود.