استرداد کالا

برای ثبت استرداد کالای خود ابتدا لاگین کنید، سپس در صفحه تاریخچه سفارش وارد سفارش مربوطه شوید و ثبت استرداد را براساس کالای مورد نظر خود کلیک نمایید.