دوربین خودرو و دش کم

به توجه با ازدحام زیاد جمعیت در کلان شهر ها و بروز ترافیک روزانه و حجم بالای خودرو ها و رانندگان بی احتیاط که منجر به تصادف در مناطقی که عدم دوربین راهنمایی رانندگی می شود، می تواند برای ثبت وقایع برای مراجع قضایی و بیمه بسیارمدرک مهم و کاربردی باشد. برخی دیگر از مدل های پیشرفته دش کم امکان ضبط فیلم از دو طرف را در اختیار کاربر قرار می دهند. به این شکل که به غیر از نمای جلو اتومبیل امکان رکورد ویدئو از داخل اتاق ماشین می تواند با کمک لنز دوم از نمای داخلی خودرو فیلم برداری و ضبط کند. انواع دوربین دش کم خودرو دوربین های دش کم دارای ماهیت یکسان و ساختار و قابلیت های متنوع و متفاوتی است که از جمله می توان به دوربین های دش کم پشت آینه ، دوربین ثبت وقایع همراه با آینه جلو ، دوربین جلو خودرو با پایه ویژه شیشه ، دوربین جلو جهت نصب برروی داشبورد و دوربین های مینی و میکرو بسیار کوچک با قابلیت نصب در نقاط مختلف خودرو و دوربین دنده عقب خودرو نیز اشاره نمود.